[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลบางสะพาน
เมนูหลัก
EOC เครือข่าย รพ.บางสะพาน
เชื่อมโยง
หน่วยงานภายใน รพ.
คำประกาศเจตนารมณ์
FUN RUN

 

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
5/ม.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการและการปิดสถานที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19 ( 23 / )
    มาตรการและการปิดสถานที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือว่าด้วยเงินบริจาค ( 24 / )
     -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน+ลาศึกษา+ฝึกอบรม+ปฏิบัติการวิจัย ( 31 / )
     -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา ( 23 / )
     -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562) ( 26 / )
     -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ ( 28 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( 17 / )
     -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเฝ้าระวัง COVID-19 ( 35 / )
    การเฝ้าระวัง COVID-19
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ธ.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ( 39 / )
    อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ธ.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ( 37 / )
    ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
เลขที่ 94 หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 032 -691133, 032-691357
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5